Úvod

Sme občianske združenie spájajúce rekreačných športovcov a ľudí s pozitívnym vzťahom k športu a k prírode. Sme dobrovoľná, nezisková, nepolitická a nenáboženská organizácia zameraná na prehlbovanie vzťahu detí, mládeže a dospelých k športovým aktivitám. Popritom poskytujeme poradenskú činnosť popri športových činnostiach a v rámci športových podujatí spoznávame zaujímavé miesta späté s históriou Slovenska.

 

Aktuality

2% z dane