2% z dane

 

Vďaka darcom 2% z daní sa nám podarilo zorganizovať úspešné spoločensko – športové akcie "Športový deň" v areáli Slávie Agrofert v Bratislave (rok 2013 a 2014) a "Bedmintonový turnaj"  (rok 2014 a 2015) v areáli Bratislavského Bedmintonového Centra. Aj v kalendárnom roku 2016 môžete venovať 2% zo svojich daní Turisticko - športovému klubu Bukvica a týmto spôsobom podporiť organizáciu ďalších aktivít v nasledujúcom období.

 

Postup na poukázanie 2% z dane občianskemu združeniu TŠK Bukvica:

 

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vystavenie „Potvrdenia o zaplatení dane za rok 2015“
  2. Vyplňte „Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane“
  3. “Potvrdenie o zaplatení dane za rok 2015” a “Vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane” zašlite poštou, alebo osobne doručte daňovému úradu v mieste vášho bydliska najneskôr do 29.apríla 2016

Aktuality

2% z dane